CLOSE
           

DAILY DRIVE MEDIA; driven by Odiel Mennink | gespecialiseerd in post-demographic marketing.

Daily Drive Media Strateeg Odiel Mennink

Neem contact op via 06-2750 3992

Back To Top

We hate Copycats! We weten dat op stijl en tone of voice geen auteursrecht zit. Toch is dit een vorm van copycat gedrag. Ook al voelen we ons deels vereerd, toch ook deels genaaid. Copycat girl, wees daarom creatief, zoek je eigen stijl en tone of voice en bouw je eigen netwerk op. Gelukkig ligt er op het kopiëren van teksten en afbeeldingen van deze website wel auteursrecht. Daarom mag niets van de op deze site aanwezige of van deze site te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FemmeFrontaal. Mocht je het toch doen dan stoppen we je in een Daihatsu Move, zetten hem op slot en eten het sleuteltje op.